Share

» :: پروژه اماده زبان فنی معماری همراه با فایل ترجمه و لاتین
پروژه اماده زبان فنی معماری همراه با فایل ترجمه و لاتین


عنوان انگلیسی مقاله:
Facade design principles for nearly zero energy buildings in a cold climate

عنوان فارسی مقاله:

اصول طراحی نما برای ساختمان های نزدیک به انرژی صفر در هوای سرد


چکیده                                                     

بهینه سازی هزینه و بهینه بودن انرژی با راه حل های فوری، از جمله خواص پنجره، عایق دیوار خارجی، نسبت پنجره به دیوار و سایه خارجی، با شبیه سازی انرژی نور روز در هوای سرد استونی امکان‌پذیر است. گرما در تعادل انرژی قرار دارد و وجود پنجره‌هایی با قاب‌های بیشتر و پوشش هایی با تابش کمتر باعث بهبود عملکرد انرژی می شود. اندازه پنجره ها برای کارایی بهتر انرژی دو و سه برابر کردن جداره به اندازه ای بود که شرایط نور روز به ترتیب 22 تا 24 درصد بود.برای چهار یا فرضا پنج برابر کردن لعاب نسبت  بهینه پنجره به دیوار نسبتا بزرگتر بود.راه حل مصرف بهینه نما لایه‎های سه برابر با تابش بسیار کم با نسبت پنجره به دیوار حدود 25% و ضخامت عایق دیوار خارجی 200 میلیمتر بود. سایه حرکتی خارجی اثر مثبت بر روی انرژی دارد. عملکرد بزرگ کردن پنجره از نظر مالی بالا تعداد محدودی از شبیه سازی ها با آب و هوای مرکزی اروپا شیشه سه لایه و دو لایه با پوشش کم تابش و نسبت پنجره به دیوار در حدود 40 درصد را نشان داد.هزینه بهینه  کمی بزرگتر و با سایه خارجی در مقایسه با استونی ،  به وضوح از طراحی معمولی فراتر رفته است.